Ydelser - Fugtsikring og skimmelsanering i København, Storkøbenhavn og hele landet

Læs mere om vores ydelser

Vi udfører alt inden for fugtsikring i forbindelse med både opstigende og indtrængende fugt. Vi klarer både fugtsikring af facader og radonsikring af kældre. Derudover har vi stor erfaring med skimmelsvamp. Vi anvender kun gennemtestede produkter og systemer fra samme leverandør. Vi kan derfor stå inde for kvaliteten. Nogle af vores produkter har været anvendt i Europa i mere end 60 år. Du skal være velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at vide mere om vores ydelser. Vi står klar til at hjælpe dig. 

- 01

Facaderenovering

Vi udfører facaderenovering, med fokus på vandtætning af facaden. Ved at vandtætne din facade, kan du undgå at fugt trænger ind i dit hjem. Du kan derved undgå skader i dit hjem og undgå fremtidige renoveringer, grundet frostsprængninger. Dette forebygger vi med specialprodukter, diffusionsåbne impregneringer og malinger.  

- 02

Kælderrenovering

Vi udfører vandtætning af gulve, vægge og fundamenter. Ser man tegn på fugt eller skimmelsvamp, er det vigtigt at få dette udredt hurtigt, da det ødelægger ejendele, og bygningsdele samt giver et dårligt indeklima, med eventuelle følger som astma og allergi. 

- 03

Tanke og beholdere til landbrug

Der findes lovkrav om, hvordan man skal beskytte miljøet mod udsivning af blandt andet gylle og ensilage. Vi har styr på disse regler og du kan derfor altid kontakte os, hvis du ønsker at vide mere. Vi anvender gennemtestede og godkendte specialprodukter til vandtætning af tanke og beholdere i landbruget. Desuden udfører vi behandling af vægge og gulve med godkendte produkter i blandt andet stalde og kyllingefarme mm. 

- 04

Kuldebroer

Kuldebroer opstår typisk rundt om vinduer, yderdøre og hushjørner eller ved nedfalden mørtel i hulrummet, men det kan også forekomme andre steder. Kuldebroer forårsager fugt med skimmelsvamp til følge.

- 05

Radonsikring

Radon er en gasart, der er i undergrunden. Radon er farligt og skal fjernes fra dit hus. Det er især i ældre huse samt kældre, at vi ser at radon er til stede. Der er flere forskellige løsninger, når man skal sikre sit hjem mod radon. En af løsningerne er ventilation eller ved udsugning af radon. Vi udfører radon sikring med membranløsning, som samtidig sikrer mod opstigende og indtrængende fugt. Kontakt os gerne for at høre mere.

- 06

Fugt og skimmelsvamp

Skimmelsvamp trives godt på fugtige steder i din bolig. Opdager du skimmelsvamp, bør det fjernes, da det giver et dårligt indeklima som kan gøre mennesker syge.
Skimmelsvamp er bittesmå svampe, der vokser på alt i naturen. Skimmelsvamp behøver kun tre ting for at gro og formere sig: fugt, varme og et organisk produkt. Derfor kan skimmelsvamp forekomme mange steder og i stort set alle ejendomme.

Skimmelsvamp formerer sig gennem spore, som spreder sig gennem luften og findes derfor over alt og når de finder de rette betingelser begynder de at gro og sprede nye spore.
Skimmelsvamp ses som misfarvninger i næsten alle nuancer og kan tilmed være loddent og lugter ofte muggent.

Betydning for din sundhed:
– Skimmelsvamp kan gøre dig syg.
– Skimmelsvamp frigiver stoffer, nogle enda giftige (mycotoksiner) som giver udslæt ved berøring.
– Stor risiko for astma og allergi, i værste fald kronisk.

Nogle symptomer kan være:
– Irriterende øjne, næse og luftveje.
– Hoste og trykkende for brystet, specielt hos børn.
– Hæshed.
– Gentagen bihulebetændelse.
– Åndedrætsbesvær.
– Hovedpine.
– Træthed.
– Næseblod.
– Koncentrationsbesvær.

Vi kan sikre dig en sund bolig med et godt indeklima. Vi fjerner skimmelsvampen, finder årsagen og løser problemet så det ikke opstår igen. Vi yder desuden en visuel besigtigelse. Besigtigelsen er retningsgivende og vil danne grundlag for, om det er nødvendigt med yderligere undersøgelser og tiltag. Vi kan også yde konsulentarbejde og guide dig, hvis du selv ønsker at udføre arbejdet.